Produkter

I våra produktionslokaler kan vi tillverka bland annat rökgaskanaler, slangfilter, trycktankar, elektrofilter, innerutrustningar till elektrofilter, fläktar, sugskåp, belysningsstolpar, skyltinformationsstolpar, reklampelare, stålkonstruktioner m m.

Se exempel på nedanstående referenser

 

Fläktkåpa utförd i Castolin för vår kund WAISAB

 

Maskin för rökgasreningsutrustning till vår kund Andritz KAP (fd GE Power)

 

Filtertopp till slangfilter klart för leverans till Volvo Skövde åt vår kund ITK Envifront

 

Trycktank inklusive ventiler klara efter provtryckning för vår kund Andritz KAP (fd GE Power)

 

Fläkthjul med diameter Ø2698 mm klart för balansering för vår kund Howden Axial Fans ApS –

 

Komponenter till pilotanläggningen HYBRIT åt GE Power

 

Utförd ytbehandling på container på uppdrag av PreZero