Leverans av filter Etapp 2

2021-03-15

Idag skickade vi det tre sista filter till ITKs anläggning i Skövde, Volvo. Det sista och största filtertoppen var 10,8x3,2 meter.

Vi tackar ITK för förtroendet!