Leverans av filter Volvo, etapp 1

2021-01-29

Vi har under senhösten tillverkatat 3 st filter av totalt 6 st som nu levererats till Volvo i Skövde och deras nya gjuteri. Vår kund är ITK i Växjö