Teknikindustri i Växjö - TIVAB
Teknikindustri i Växjö - TIVAB
Teknikindustri i Växjö - TIVAB

Om TIVAB

Företaget startade 1991 i befintliga lokaler i det lilla samhället Åryd utanför Växjö. Inriktningen var och är mot industrier, värmekraftverk, sopförbränningsverk och flera andra branscher. Lokalerna medgav goda möjligheter att vidga verksamheten. Genom åren har Tivab vuxit stadigt och  omsättningen 2017 var ca 27 miljoner. Våra leveranser av specialmaskiner och trycktankar till rökgasrening och sopförbränning går numera ut över hela världen. Vi åtar oss även service på levererade maskiner. För närvarande förfogar Tivab över 3500m² verkstadsyta fördelade på 4st hallar. I snitt används ca 800 ton stål per år för tillverkningen.

Trogna kunder som uppskattar Tivab's servicenivå och kompetens finns kvar sedan starten. Nya kunder har kommit till ofta genom att gamla kontakter flyttar till andra företag. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2001. Sedan våren 2014 är vi certifierade enligt EN1090 i (utförande klass) EXC2, EXC3 och EXC4 och vi är även certifierade enligt ISO3834-2 vilket inkluderar ISO3834-3 och ISO3834-4. 

Filosofi

Sammanställning av våra policy

Kvalitet är för oss:

 • Att genom kunskap, kompetens och lyhördhet säkerställa att vi uppfyller kundens förväntningar, krav och behov.
 • Att ge kunden anledning att anlita oss igen. Vi strävar efter att uppnå bättre kvalitetsegenskaper än våra konkurrenter kan erbjuda.
 • Att leverera i rätt tid.
 • Att uppfylla krav ingår i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.


Miljö är för oss:

 • Att vi arbetar med att reducera antalet farliga kemikalier.
 • Att vi analyserar vår energiförbrukning.
 • Att vi följer gällande lagstiftning.
 • Att vi arbetar med förebyggande arbete och ständiga förbättringar.


Arbetsmiljö är för oss:

 • Vi utför skyddsrond.
 • Att vi byter ut utrustning, förändrar arbetsmoment som kan vara skadliga på kort eller lång sikt.


Brandskydd är för oss:

 • Vi utför brandsyn.
 • Vi förebygger brand genom att se till att vi har struktur på vårt brandskyddsarbete, tillgänglig utrustning etc.

Vid frågor om eller om ni önskar ta del av vår dataskyddspolicy vänligen sänd epost till info@tivab.com